190878

backgr
Default Image

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาว์นโหลดเอกสาร ประกาศรับสมัคร อ่านต่อ
Default Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควต้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควต้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปี 2561 สอบวันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิก<<< อ่านต่อ
Default Image

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้งนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ทุกสาขาวิชา ให้ลงทะเบียนปรับพื้นฐานได้ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิ.ย.60 กำหนดการโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาการและวิชาชีพ… อ่านต่อ
Default Image

รายชื่อสอบคัดเลือกโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกโควตา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาว์นโหลดเอกสาร รายชื่อสอบคัดเลือกโควตา อ่านต่อ
  เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Google Chrome 40.0 หรือ Firefox 3.5 ขึ้นไป  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
โทรศัพท์ 02 329 8000 ต่อ 3689, 3723 โทรสาร 02 329 8435